Menü

Hírek, információk

A kétnyelvű ceremóniamester szerepe

A kétnyelvű ceremóniamester szerepe A kétnyelvű esküvőn közreműködő ceremóniamester feladatai széleskörűbbek, mint egy hagyományos esküvőn. Természetesen a klasszikus ceremóniamesteri szerepet ugyanúgy be kell töltenie, de a fő cél az, hogy az egybegyűltek egyike se érezze magát kirekesztve, vagy az eseményeken kívül rekedve. Ezért fontos, hogy minden két nyelven hangozzék el.Már a tervezéskor fontos, hogy kalkuláljunk a kétnyelvűség és a multikulti kérdéskörével, s a szakember tanácsai mentén úgy válogassuk össze és időzítsük a programokat, hogy az események gördülékenyek és érdekesek legyenek mindenki számára.
A kétnyelvű ceremóniamester mindkét nyelven folyékonyan kell beszéljen, s a klasszikus moderátori feladatokon kívül képesnek kell lennie a kötött és kötetlen programok tolmácsolására is. Mondandóját úgy kell felépítenie, hogy egyik nyelven se legyen túlzottan terjengős, untatva ezzel a társaság másik felét.A jó hangulat fenntartása érdekében mindkét nyelven szóval kell tartania a vendégeket és segíteni kell az egymás közötti kommunikációt, akár a különböző nyelvű vendégek közötti tolmásolással. Segíteni a családtagok megismerkedését, kapcsolatfelvételét, a kommunikációs csatornák megnyitását.

Az esküvői vacsora során elhangzó beszédek és köszöntők tolmácsolása is a ceremóniamester-tolmács feladata. Ebben fontos az előzetes kapcsolatteremtés és az ifjú pár, illetve a köszöntőt mondó személy megismerése, vagy legalább a beszéddel kapcsolatos korábbi konzultáció annak érdekében, hogy a ceremóniamester ismerje az esetleg felemlegetett anekdoták, emlékek körülményeit, s érdekfeszítően, hatásosan adja elő azokat.A kétnyelvű ceremóniamester nem csupán nyelvileg, de kulturálisan is instruálja az egybegyűlteket, legyen szó akár egy menyasszonytáncról, klasszikus fogásokról, desszertekről, egyedi családi hagyományokról stb…
Nem utolsósorban a kétnyelvű ceremóniamester szerepet vállalhat a szertartások megtervezésében, szervezésében és lebonyolításában, mint a polgári szertartás tolmácsa, vagy az egyházi esküvőn kétnyelvű pap/lelkész bevonása, szertartásfüzet készítése.

 

A kétnyelvű polgári esküvő

A kétnyelvű polgári esküvő Ha az ifjú pár különböző anyanyelvű, az esküvői szertartás szervezésekor felmerül a kétnyelvű polgári esküvői ceremónia lehetősége, szükségessége